Jak zlepšit organizaci a efektivitu Vašeho skladu?

 

Efektivita skladování je v současné době velmi diskutovaným tématem, jelikož moderní svět se stále zrychluje a zrychluje. Počet objednávek roste, zákazníci očekávají širokou nabídku produktů, kratší expediční časy a kvalitní zákaznický servis. Pokud jim však tyto efektivní služby chceme nabídnout, neobejdeme se bez dobré organizace skladu.

Prvním krokem k vyšší efektivitě je důkladná analýza současného stavu, včetně jeho nedostatků, kritických míst a ovlivňujících faktorů. Neméně důležité je také porozumět celkové organizaci skladu a jeho základním prvkům. Pouze po pochopení těchto bodů můžeme odstranit nedostatky v organizaci skladu, jako např. špatná dostupnost zboží, neefektivní materiálový tok, špatná sledovatelnost umístění zboží a další.

Více informací, včetně konkrétních řešení problémů, najdete ve článku na Modula blogu Think Vertical 👉 https://www.modula.eu/blog/en/warehouse-logistics-fundamental-issues-warehouse-organisation/

Chcete i Vy zlepšit organizaci a efektivitu Vašeho skladu? Kontaktujte nás pomocí webového formuláře v záložce Kontakt nebo na emailové adrese: obchod@systechgroup.eu.

#BohemiaSysTechGroup #Modula #ThinkVertical

Warehouse logistics: What are the fundamental issues of warehouse organisation? - Think Vertical by Modula

Warehouse logistics: What are the fundamental issues of warehouse organisation? - Think Vertical by Modula